Structuur is de basis voor gezond vee

Iedere veehouder kent het principe van voldoende structuur in het rantsoen voor zijn of haar melkkoeien en jongvee : ontbreekt er structuur in een rantsoen dan is dit direct terug te zien aan de dieren.Familie Konijn uit Sint Maartensbrug wil graag gezonde koeien melken met een goede melkproductie. Zij ontdekten in zweden dat veehouders daar andere grassoorten aan hun koeien voerden. Wat opviel was dat het gras veel meer structuur bevatte als de grassen die hier in Nederland het meest ingezaaid worden. Ook de geur van het zweedse gras had een betere reuk.

Werk gezonder

Konijn wilde toch meer gezondheid in de koe, enerzijds door te fokken, maar door ook de voeding drastisch aan te passen. De gangbare rassen in Nederland konden hun niet overtuigen, zeker niet als ze hun oor te luister legden bij collega veehouders. Ze besloten daardoor om eind 2005 een zweedsgraszaad mengsel naar Nederland te importeren en op eigen grond in te zaaien.

Het grote verschil tussen de Zweedse mengsels en de Nederlandse mengsels is dat de Zweedse grassen structuur met kwaliteit kunnen combineren, wat met Nederlandse rassen een hele opgave is.