De mengsels

De zweedsgrasmengsels bevatten een hoog aandeel Timothee. De belangrijkste rol van Timothee in deze mengsels is de hoge structuurwaarde die deze soort aan het grasmengsel geeft.

Een andere positieve eigenschap van Timothee is de hoge resistentie tegen bladvlekkenziekte. Door de steeds lager wordende bemestingniveaus van grasland wordt het gras steeds gevoeliger voor bladvlekkenziekte. Deze schimmelziekte heeft een negatieve invloed op de smakelijkheid van het gras. Door gebruik te maken van Timothee in de mengsels houd je het gras veel smakelijker voor de koe.

Ragnar is een Timotheesoort met unieke eigenschappen nl.: structuur combineren met een hoge voederwaarde. Op een zweedsproefbedrijf is dit door middel van voederproeven onderzocht. Men zag bij stijgende NDF-gehalten een duidelijke positieve ontwikkeling in melkproductie en vet-en eiwitproductie. Deze unieke Ragnar is daarom ook in een hoog percentage in de verschillende mengsels verwerkt.

Op dit moment zijn onderstaande mengsels leverbaar op de Nederlandse markt

Deze mengsels bestaan puur uit in zweden veredelde rassen : Engels raaigras, Timothee, Beemdlangbloem en rode klaver. Op verzoek kunnen wij ook andere samenstellingen leveren o.a. rode-en witte klaver en EKO mengsels.