Zaaitips & advies

Zweeds graszaad mengsels bevatten een hoog aandeel timotheezaad. Timothee is wintervast mits het op tijd (voor 1 september) wordt gezaaid. Daarna is het ook geen probleem, maar kan er bij een strenge winter wel schade optreden. In 2009 is er veel zweedsgras ingezaaid. Het gras staat er nu in het voorjaar van 2010 prachtig bij, het is met minimale schade uit de winter gekomen.

De ontwikkeling van timothee en beemdlangbloem is iets later dan engels raaigras, daar engels raaigras met een week ontkiemt, duurt het met timothee en beemdlangbloem een week langer voor er een groene gloed ontstaat. Voorjaars inzaai is altijd al iets moeilijker als in de herfst, zomervuil en droogte kunnen een rol spelen. Timothee is bij de beginontwikkeling gevoeliger voor droogte als engels raai. Het zaad van timothee is fijner en heeft geen reserves bij zich. Houd hier rekening mee. Als het ontkiemt, is het bij droogte (vooral droge zandgrond) van belang dat de bovenste 2 cm vochtig blijft, ook na de eerste keer maaien blijft het gevaar aanwezig! Zijn de wortels dermate ontwikkelt dan kan de plant zichzelf helpen.

Zaaihoeveelheid en zaaidiepte De geadviseerde zaaihoeveelheid per ha bedraagt tussen de 40 en 45 kg/ha. Timotheezaad is erg fijn en licht (geen reserves), per kg veel zaden. LET OP, de zaaimachine zal opnieuw moeten worden afgedraaid! De geadviseerde diepte voor timothee, beemdlangbloem en klaver is minder dan 1 cm. Men zegt het zaad moet licht zien. Indien uw grond droogte gevoelig is zou U iets dieper ( kunnen gaan. Houdt hier wel rekening mee, te diep zaaien geeft verlies aan opkomende grassen, maar is per grondsoort verschillend. Is de grondsoort droog en kluiterig zal de situatie anders zijn. Een zaaimachine die bovenop blijft verdient de voorkeur boven een pijpen zaaimachine.